Categories
Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Máy cắt Decal Pcut CTN630 chia làm 2 hình thức kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM. Đối vối cổng COM thì kết nối tương đối đơn giản không cần cài đặt, chỉ cần cắm dây COM vào là máy cắt có thể hoạt động. Cổng USB, có một số điều cần lưu ý khi ta cài USB cho máy cắt Decal Pcut CTN630 như sau:

Bật nguồn máy cắt, cắm đầu dây USB để kết nối máy tính với máy cắt:
Hiện bảng thông báo:

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Nhấn Next

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn dòng dưới nhấn Next

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Browse

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn CD-ROM driver, ok.

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Next

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Next

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Finish.
• Chú ý: quá trình tìm kiếm driver được lập lại 1 lần nữa ta chỉ cần làm lại tương tự là xong.

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Ra màn hình ngoài desktop,
Click chuột phải My Computer —> Chọn Manage

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Device Manager —> Ports (COM&LPT) —> Click chuột phải vào cổng COM1 & CÒM2 (nếu có) —> Disable

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Click chuột phải USB Serial Port —> Chọn Properties

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn thẻ Port Settings —> Flow control —> Hardware

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Advanced

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn:
• COM Port Number: COM1 (in use)
• Latency Times (msec): 1

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Chọn Ok
Chọn Yes.
Quá trình cài đặt hoàn tất!

5/5 - (26 bình chọn)